Galéria nožov RB | Vidlyboy

034

M390

040

041

M390 + homemade micarta

042

M390 + beech burl

044

M390 + padouk

046

M390 + G10

124

D2 + DLC, G10/homemade micarta, kydex

125

D2, zirblast, G10 / homemade micarta, kydex

121

M390 + G10

142

Elmax + G10

141

elmax 3,8 + homemade micarta

149

elmax + stabilised spalted beech

045 \"golden eye\"

M390 + DLC, G10, engraving by Miro Makovička

160229_0001

20162403

Elmax + G10

17072016

Elmax + stabilized spalted beech